Individuelt tilrettelagt kontaktforløb

Forløbet sigter mod at udvikle borgerens arbejdsevne og/eller uddannelseskompetence, således at borgeren kan komme godt videre med sit liv.

I denne afklarings– og udviklingsproces har jeg mulighed for at anvende en bred vifte af værktøjer, herunder:

  • Coaching, NLP og stresshåndtering
  • Afspænding og Mindfulness
  • Assertionstræning
  • Fra negative tankemønstre til støttende tankemønstre
  • Social træning herunder støtte til besøg hos læge, fysioterapeut, myndigheder generelt samt hjælp til at få mere struktur på hverdagen
  • Sorg– og krisebearbejdning
  • Støttende og udviklende samtaler til at lære at leve med en kronisk sygdom

Folder_forvaltning