Hvem er jeg?

Jeg er certificeret stresscoach fra Forebyg Stress og Systemisk-Anerkendende coach fra Professionshøjskolen Metropol. Jeg er uddannet fra Holbæk Seminarium og diakon fra Center for Diakoni og Ledelse med sjælesørgerisk kompetence og sorgbearbejdning i forbindelse med traumatiske tab, ligesom jeg har den 1-årige Foundation Training fra Bodynamic International, suppleret med kursus omkring kropslig tilgang ved Stressmestring. Jeg har mere end 25 års erfaring med at hjælpe mennesker godt gennem udfordringer og kriser. I 2020 færdiggjorde jeg en efteruddannelse indenfor Compassion Fokuseret Terapi.

Jeg har blandt andet hjulpet mennesker med kronisk, smertegivende sygdom til et godt liv på trods af de begrænsninger, som sygdommen satte for den syge og vedkommendes familie.

Som stresscoach og samtaleterapeut arbejder jeg ud fra den tankegang, at der i ethvert menneske findes ressourcer til at løse udfordringer og problemer. Jeg har stort fokus på at give nærvær og empati i kontakten og tror på vigtigheden af at møde mennesker med stor indlevelsesevne, respektfuld holdning, tydelig kommunikation og ikke mindst være den, der hjælper med ”at åbne vinduer, hvor døren er lukket”.

For uddybende cv – klik her CV.

Competence Centre Psychotherapy 2018