Kommuner

Som konsulent, coach og mentor arbejder jeg ud fra den tankegang, at der i ethvert menneske findes ressourcer til at løse udfordringer og problemer.

Jeg har stort fokus på at give nærvær og empati i kontakten og tror på vigtigheden af at møde mennesker med stor indlevelsesevne, respektfuld holdning, tydelig kommunikation og ikke mindst være den, der hjælper med ”at åbne vinduer, der hvor døren er lukket”.

Jeg arbejder ud fra en grundlæggende tro på, at ethvert menneske skal respekteres som enestående og værdifuldt, ligesom jeg tror på, at et menneske har mulighed for at udvikle sine ressourcer, hvis den rigtige støtte er til rådighed.

Respekt og anerkendelse er for mig vigtige ingredienser i mødet med et andet menneske, som ønsker at udvikle sig. Eksempelvis når gamle mønstre skal afdækkes og aflæres, så nye og mere hensigtsmæssige mønstre kan få plads. Andre nøgleord er klarhed, struktur og hjælp til at tage konstruktive valg.