Tavshedspligt og etik

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.” K.E. Løgstrup

Som coach og samtalepartner har jeg tavshedspligt. Det betyder, at du trygt kan fortælle om dig selv i tillid til, at jeg ikke fortæller det videre, ligesom jeg ikke oplyser andre om, at du går hos mig.

Hvis vi mødes i forretninger, på gaden eller i anden sammenhæng, hilser jeg ikke på dig, medmindre du vælger at hilse først. På den måde kan du selv vælge, hvem der skal vide, at du kommer hos mig.

Tavshedspligten betyder også, at jeg ikke videregiver oplysninger til arbejdsgiver eller myndigheder, heller ikke selvom det er dem, der betaler for dine samtaler.

Det, vi taler om, bliver i vores fælles rum. Jeg modtager supervision som en del af min faglighed, men vil kun bringe emner op i anonym form.

Undtagelse

Hvis jeg får informationer om, at et barn eller ung er i alvorlig fare psykisk som fysisk har jeg pligt til at underrette myndighederne. Skærpet underretningspligt