Stresscoahing

Erfaringen viser, at det at indgå i et professionelt, individuelt stresscoachingforløb afkorter perioden med stress betydeligt.

At modtage stresscoaching betyder også, at mange helt kan undgå en sygemelding fra arbejdet.

Stresscoaching går ud på at:

  • Opfange tidlige stresssignaler og håndtere dem konstruktivt
  • Lære, hvordan en stresstilstand i udvikling kan stoppes hurtigst muligt
  • Afdække eventuelle personlighedstræk, som disponerer for stress. Det kan f.eks. være perfektionisme, (for) stort fagligt engagement eller ”medlem af flinkeskolen”.
  • Undersøge, hvordan den enkelte kan tage nogle andre valg end dem, der ligger på rygraden og derved blive mere robust.

Integreret i samtalerne ligger undervisning omkring de forandringer, som langvarige stresspåvirkninger skaber i hjernen. Det betyder, at den enkelte oplever en større forståelse for de “mærkelige” reaktioner, de slås med i dagligdagen. På den måde øges fortroligheden med stresssymptomerne, uroen/angsten dæmpes, og det bliver muligt at håndtere dem hensigtsmæssig.

Stresscoaching erstatter behandling hos psykolog og psykoterapeut og er velegnet til helt almindelige mennesker, som er på vej mod en stress-sygemelding eller er sygemeldt med alvorlig stress.

Når stresscoahingforløbet er afsluttet, har vi sammen udarbejdet en individuel værktøjskasse, der kan være med til at hindre alvorlig stress fremover.

Procedure ved henvisning til stresscoaching

Folder_stresscoaching