Viden om stress

Stress er en naturlig biologisk mekanisme, som gør os i stand til at reagere på mange forskellige situationer, vi oplever i vores liv. Situationer, som kræver en lille smule mere af os end de helt almindelige.

Stressreaktioner er altså noget, vi oplever jævnligt og bliver først et problem, når de over en længere periode bider sig fast i vores krop og hjerne.

For mange mennesker er det godt at få en forståelse for, hvad det er for mekanismer, der pludselig skaber de mange forskelligartede reaktioner.

På de næste sider kan du få svar på nogle af dine spørgsmål omkring stresshormonernes påvirkning på kort og lang sigt.