Stresscoaching for private

Hvorfor opsøge en stresscoach?

Fordi du:

 • … er mere træt end du plejer
 • … sover dårligt om natten
 • … er irritabel
 • … har lettere til tårer
 • … er blevet mere tavs og indadvendt
 • … er blevet mere glemsom
 • … oplever forværring i sygdom og uforklarlige smerter
 • … har mere brug for stimuli for at komme igennem dagen (kaffe, cola, alkohol, andet)
 • … hele tiden tænker, at ”hvis bare jeg får styr på det her, så får jeg det godt igen”
 • … arbejder mere, men når mindre

Hvad er stress?

Stress er en helt normal biologisk reaktion, som hjælper os med at klare de krav, vi møder i vores hverdag, både privat og arbejdsmæssigt. Når vi er i balance, regulerer vores krop selv mængden af stresshormoner, men i nogen situationer vil alle kunne opleve, at der kommer flere krav og udfordringer, end vi kan håndtere. Det skaber en lang række af fysiske, psykiske og tankemæssige symptomer.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er ramt af stress, kan du prøve at tage en Stresstest

Stresshåndtering

Stresshåndtering går ud på at lære, hvordan en stresstilstand i udvikling kan stoppes hurtigst muligt.

Stressforebyggelse går ud på at lære at undgå, at en given situation starter en stressreaktion.

Erfaringen viser, at det at indgå i et professionelt forløb afkorter perioden med stress betydeligt. At modtage stresscoaching betyder også, at mange helt kan undgå en sygemelding fra arbejdet.

Forløbet

Et stresscoachingforløb indeholder 7 samtaler, som er fordelt på ca. 3 måneder. De første 4 samtaler ligger med en uges mellerum. De resterende 3 samtaler ligger aftales efter behov. Forløbet vil være skræddersyet til dig og din situation, da årsager til stress er forskellige fra menneske til menneske.

Mellem alle samtaler er der opgaver og læsestof, som giver dig viden om, hvordan du nedbringer den eksisterende stress, samtidig med at de hjælper dig med at udvikle værktøjer til at håndtere de stressfaktorer, som er i dit liv. Opgaverne er både praktiske og refleksive værktøjer. Der er stort fokus på læring i forhold til at fange tidlige stresssignaler og handle konstruktivt på signalerne, således at du kommer til at opleve, at du ikke bliver fanget i stressen, men kan styre den.

Et stresscoachingforløb sigter mod at øge selvindsigten og give større fysisk og mental balance og dermed større livsglæde. Det tager udgangspunkt i her og nu og fortiden inddrages kun i det omfang, den kan bidrage konstruktivt til at afvikle stressen. Du kommer til at lære dig selv og dine ressourcer bedre at kende og får der igennem styrket dit selvværd og din selvtillid.

Efter stressen

Når du har afsluttet dit stresscoahingforløb, har vi sammen udarbejdet din individuelle værktøjskasse, som indeholder de værktøjer, der vil være med til:

 • At holde dig fri for alvorlig stress fremover
 • At sikre dig livsglæde og oplevelse af fylde i dit liv
 • At hjælpe dig med at stoppe tankemylder og erstatte det med tanker, som hjælper og støtter dig
 • At sikre, at du fremadrettet lever i overensstemmelse af dine egne værdier
 • At dit selvværd styrkes yderligere, fordi du oplever selv at kunne styre dine reaktioner på pres og krav.

Hvem kommer du til at møde i stresscoachingen?

Jeg er certificeret stresscoach og har mange års professionel erfaring i at hjælpe mennesker, der er ramt af stress og alvorlige livskriser. Jeg ved, at det at arbejde konkret og struktureret med stresshåndtering giver værktøjer til at genskabe balance, selvtillid og overskud både privat og arbejdsmæssigt. Jeg har stort fokus på at give nærvær og empati i kontakten og tror på vigtigheden af at møde mennesker med stor indlevelsesevne, respektfuld holdning, tydelig kommunikation og ikke mindst være den, der hjælper med ”at åbne vinduer, der hvor døren er lukket”. 

Hvor mødes vi?

Du kan vælge at mødes med mig i mit lokale i Ringsted eller du kan vælge, at vi taler sammen i mobil eller via video.

Nogen vælger at kombinerer forløbet sådan, at vi mødes hos mig første og sidste gang og ellers taler i telefon sammen eller over video. Andre, at vi kun mødes første gang og andre igen, at vi udelukkende ”mødes i telefonen eller på video”. Det er vigtigt, at du finder den form, der passer dig bedst, så du får det størst mulige udbytte af forløbet.