Personlig udvikling

Personligt udviklende samtaler, hvis du ønsker at bevæge dit liv i en ny og positiv retning

  • Oplever du dig fanget i tankemønstre, som betyder, at du ofte står over for den samme type udfordringer/problemer enten privat eller på jobbet?
  • Oplever du, at det er svært at leve efter de værdier, som du inderst inde føler, er rigtige for dig?
  • Slås du med lavt selvværd og manglende selvtillid?

I denne type af samtaler vil der være fokus på, at du opnår øget selvindsigt, udvikler dine styrker og talenter, omsætter dine indsigter til forvandling i hverdagen og på den måde opnår en forbedret livskvalitet.

Samtalerne vil som udgangspunkt tage afsæt i en ”her og nu” situation, som du kunne tænke dig at ændre på. Vi vil derfor arbejde med at identificere et eller flere konkrete mål for forløbet og arbejde med opgaver, der kan hjælpe dig til at se dig selv og situationerne fra nye vinkler. Et sådant ”nyt syn” åbner for, at du kan begynde at handle på nye måder og derved optø fastlåsningen. Du vil også skulle arbejde med opgaver imellem samtalerne, da den virkelige forvandling sker, når du er på egen hånd.

Det vil være godt at kickstarte din proces med 3 samtaler med en uges mellemrum, hvor vi mødes fysisk. Derefter vurderer vi, hvor langt du er kommet i forhold til dit mål og planlægger resten af forløbet. De resterende samtaler kan fint foregå telefonisk eller via video, men det bestemmer du ud fra, hvad du føler, rykker mest.