Klassisk coaching og stresshåndtering

Klassisk coaching og stress

Man bør ikke anvende klassisk coaching til at coache stressede mennesker. Dette skyldes, at man i klassisk coaching (iflg. ICF) tager udgangspunkt i, at den person, man coacher:

  • Har ekspertise i eget liv og arbejde
  • Er kreativ
  • Har ressourcer
  • Er et helt menneske

Et menneske med alvorlig stress er ramt på disse punkter:

  • Har ikke kunnet få sit liv og/eller arbejde til at fungere
  • Mangler kreativitet
  • Mangler ressourcer
  • Er ude af balance

Når stresshormonerne for længe har påvirket hjerne, psyke og krop, er der brug for et forløb, som ud fra en fast ramme hjælper den stressramte med afstresning, inden der kan sættes ind med andet.

Klassisk coaching og/eller terapi risikerer at gøre ondt værre, fordi man i den sammenhæng har fokus på at komme ned i problemerne for at rydde op. Et stressramt menneske er så påvirket af stressen, at det vil give yderligere stress at skulle forholde sig til ”nye problemer”. Jo mere stresset et menneske er, jo færre ressourcer er der til at bearbejde problemstilling. Hvis det viser sig, at der er mere dybtliggende grunde til stressen, må man vente med at arbejde med dem, indtil der er foregået afstresning og opnået en større balance.

Klassisk coaching og stresscoaching giver forskellige resultater i forhold til den stressramte:

Ca. 50% af mennesker, der har været igennem et klassisk coachforløb i forbindelse med stress, ender med at skifte arbejdsplads. Ved stresscoaching kommer ca. 96% tilbage eller forbliver på arbejdspladsen. Forskellen i resultatet skyldes, at et menneske, der er stresset, vil være tilbøjelig til at tænke i ”flugt” – løsninger, hvis en beslutning skal tages, inden der har fundet en afstresning sted.

Læringsdelen i stresscoaching er lagt tilrette på en måde, så den stressramte får værktøjerne ”ind under huden” – og på den måde undgår at gå ned med stress ved nye stresssituationer.

Kilde: Bjarne Toftegård