Stresscoaching virksomheder

Hjælp til stressede medarbejdere

I dag er krav om høj effektivitet og omstillingsparathed et arbejdsvilkår for langt de fleste virksomheder og organisationer. Disse krav betyder desværre også, at nogle medarbejdere i kortere eller længere perioder oplever udfordringer, der på sigt kan resultere i stress og dermed nedsat effektivitet og arbejdsglæde, og store personlige omkostninger for medarbejderen.

Når en virksomhed/organisation ønsker en effektiv og struktureret hjælp til en stresset medarbejder eller ønsker at forebygge, at udfordringer udvikler sig til stress, er stresscoaching et rigtig godt valg,

Stresscoaching kan for manges vedkommende forebygge en sygemelding eller afkorte perioden med sygemelding betragteligt. Hvis en medarbejder bliver stresset, er en hurtig indsats afgørende, ligesom det er vigtigt, at medarbejderen oplever selv at få kontrol over sin stress.

Et stresscoachingforløb er designet ud fra den nyeste viden om, hvordan stress påvirker den enkelte både kognitivt, fysisk og psykisk og adskiller sig på afgørende vis fra klassisk coaching.

Et forløb vil altid være skræddersyet til den stressramte og et af fokuspunkterne er læring om, hvad der udløser stress for den enkelte. Efter gennemført forløb vil medarbejderen være kommet af med sine stresssymptomer og have lært at håndtere fremtidige stresssituationer. Som virksomhed/organisation vil I opleve medarbejderen med forøget selvtillid, optimeret evne til at strukturere sine arbejdsopgaver og arbejdsdag, samt indgå som ressourceperson i forhold til forebyggelse af stress hos kollegaer.

Praktisk

Hvor

Samtalerne foregår på mit kontor på Jernbanevej 1, 1.sal i Ringsted.

Pris

Se under “Priser”

Stresscoaching er et samlet, planlagt forløb, der varer mellem 8 og 12 uger.  Det indeholder syv samtaler, hvor de første fire ligger med en uges mellemrum. De efterfølgende tre aftales efter behov. I sjældne tilfælde kan der være brug for yderligere en til to samtaler.

Inden opstart af forløb sendes en orienteringsmail til arbejdsgiver med pris, tidsramme og tavshedspligt. Efter afsluttet forløb sendes mail med information om, at forløbet er afsluttet. Arbejdsgiver modtager ikke yderligere information om forløbet.

Virksomhedens udbytte af at tilbyde stresscoaching til sine medarbejdere

  • Hurtig og effektiv hjælp til stressede medarbejdere
  • Forebyggelse af sygefravær ved stresssymptomer
  • Kortere sygemeldinger
  • Medarbejdere, der ønsker at forblive på arbejdspladsen efter et godt samtaleforløb
  • Medarbejdere med overskud til at arbejde med på det gode psykisk arbejdsmiljø
  • Generel sænkning af stressniveauet i virksomheden/organisationen, da alvorlige stressudbrud stresser kollegagruppen